25 000 namn lämnades över till Statens Fastighetsverk

Engagemanget för det hotade Musikaliska kvarteret är enormt. Idag överlämnade initiativtagare Sofia Winiarski och UTOMs verksamhetsledare Max Låke bunten med dryga 25 000 insamlade namn till Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Förhoppningen är nu att kunna återgå till de hyresförhandlingar som inleddes för dryga två år sedan, för att sedan landa i en rimlig hyressättning som tillåter fortsatt verksamhet i Musikaliska kvarteret.

I en kommentar från SFV säger kommunikationsdirektör Thomas Johansson att det förvisso är glädjande att engagemanget för musiklivet i Stockholm är stort men att det inte ingår i deras uppdrag att ge kulturstöd genom subventionerade hyror.

Vi välkomnar öppningar som möjliggör för vår hyresgäst att vara kvar i Musikaliska. En dialog om finansieringen bör dock ske med huvudmännen eller med andra aktörer som har intresse av att ekonomiskt stötta verksamheten.

Thomas Johansson, kommunikationsdirektör, SFV

Fastighetsverket har använt sig av redan existerande scener och scenkonsthus som har en fungerande infrastruktur i sin bedömning. Det här inte detta. Det här är en gammal skolaula som byggdes på 1800-talet.

Max Låke, verksamhetsledare UTOM

Namnlistan kommer också att lämnas över till kulturdepartementet och riksdagens kulturutskott. Insamlingen har i skrivande stund fått in över 26 000 namn.


I media

→ P4 Stockholm: 25 000 namn i protest mot chockhyreshöjningen, 2023-03-21
→ SVT Kultur: Enormt stöd för Musikaliska kvarteret efter höjd hyra, 2023-03-21
→ Statens fastighetsverk: Klargörande från SFV om Musikaliska kvarteret, 2023-03-21
→ Sydsvenskan: Stort stöd för Musikaliska kvarteret, 2023-03-17