Nätverksprogrammet – Amanda Lind på körrepetition

Under våren genomfördes en nätverksträff där fd. kulturministern Amanda Lind (Mp) besökte UTOM-medlemmen Emmy Algefors arbete på Svenska kyrkan i Arboga.

Emmy bjöd på ett rolig och fullmatad dag, med rundvandring, personalmöte, jubileumsplanering, intervjuer med lokalmedier och ett besök i det enorma notbiblioteket. Dagen avslutades med en körövning med flick- och gosskören som Emmy leder. Amanda fick först lyssna in och sen också delta i en rytmikövning.

De hann även prata om Amandas kandidatur till posten som språkrör för Miljöpartiet, om vikten av folkbildning och finansieringen av musikutbildningar.

I Unga tankar om musiks nätverksprogram möts musikliv och kulturpolitiker för diskussion och kunskapsutbyte.