Hållbarhet på agendan – med masterstudenter i Malmö

Idag träffade UTOM masterstudenter vid Malmö Musikhögskola för tredje gången i höst. Adrian Jones, Anton Bergendahl och Max Låke höll i seminariet som idag satte fokus på hållbarhet, identitet och kvalité.

Studenterna fick bland annat diskutera hur starkt deras musicerande är kopplat till sin personliga identitet, hur man kan hantera motgångar och att förhålla sig till en intensiv musikkarriär på ett hållbart sätt.

UTOM har vid tre tillfällen under hösten hållit samtal och delat med sig av erfarenheter till studenterna i Malmö för att förbereda dem för musiklivet. Vid varje tillfälle har olika UTOM-medlemmar föreläst och inriktat sig på olika frågor.

Dagens seminarie var det sista för hösten men Anna Cronberg, utbildningsledare vid MHM, tycker att seminarierna har varit mycket lyckade och öppnar för fortsatt samarbete med UTOM.

”Vi är väldigt glada att representanter från UTOM varit här under hösten. Det är oerhört värdefullt för våra studenter att få kunskap och lyssna till personer som både har aktuella erfarenheter från musiklivet och har sina musikstudier i färskt minne. Helt klart en av höjdpunkterna under höstens kurs och vi hoppas kunna utveckla samarbetet med UTOM även i framtiden.”