Stimulerande möte med Musikverket

2016-09-28-musikverket-1200-2

Pianisten Anna Christensson från UTOM:s arbetsgrupp och verksamhetsledaren Max Låke var idag inbjudna till ett möte med Jonas Burman, chef för Musikverkets Musikplattform och Musikplattformens strategiska koordinator Isabel Thomson.

Det blev ett mycket stimulerande samtal om framtida samarbeten och gemensamma mål i vår strävan mot ett bättre musikliv. Vi presenterade våra visioner och faktiska planer med Unga tankar om musik och fick input och frågor om verksamheten och framtiden.

Ett konkret exempel på ett möjligt framtida samarbetsområde mellan Unga tankar om musik och Musikverket är verkets satsning på ISPA Swedish Fellowship Program som är en ledarskapsutbildning för producenter inom scenkonst, finansierad av Musikverket och Svensk Scenkonst.