Invingning av UTOM

_dsc7630_low-x
UTOM:s medlemmar. Saknas på bilden gör Tippan Phasuk, Sara Parkman och Sarah Riedel. Foto: Karl Gabor

Under högtidliga former invigdes den 14 november 2016 tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM). Invigningstalade gjorde ordföranden för riksdagens kulturutskott Olof Lavesson, Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén, akademiens Ständige sekreterare Tomas Löndahl och verksamhetsledaren Max Låke.

_dsc7510_lowOlof Lavesson Foto: Karl Gabor
_dsc7683_lowSusanne Rydén Foto: Karl Gabor
“För Kungl. Musikaliska akademien är det en stor glädje att vara beskyddare och tillskyndare av UTOM:s verksamhet”, säger Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén. “Vi ser fram emot att mötas, samarbeta och tillsammans verka för ett levande och dynamiskt musikliv i Sverige.”
I och med invigningen påbörjas ett arbete där några av musiklivets främsta yngre professionellt verksamma med regelbundenhet och långsiktighet ska bygga helt nya former för samarbete. En stor tyngdpunkt kommer att ligga på att överbrygga gränserna för de traditionella genrerna och disciplinerna. Det kan handla om allt från att utforska gränslandet mellan vetenskap och kultur till konkreta insatser för musikens utbildningskedja.
“Unga tankar om musik är ett viktigt initiativ!”, säger Stefan Forsberg, VD för Stockholms Konserthus. “Genom sitt stora kontaktnät kommer de att bli en stark aktör för hela musiklivet.”
Nätverket är helt unikt i sin genreöverskridande sammansättning. En av grundförutsättningarna är att på sikt skapa en medlemsbas med yngre framstående musikpersonligheter från hela musiklivet. Ingen gruppering har tidigare på samma strukturerade sätt gått in för att bygga en långsiktig plattform där de musikaliska genrerna möts på lika villkor. De invalda medlemmarna är verksamma som artister, musikchefer, sångare, musiker, opinionsbildare, agenter, producenter och pedagoger. De kommer från vitt skilda hörn av musiklivet.