Högtidlig utdelning av stipendier

Unga tankar om musik blev stipendiater inom ramen för Bernadotteprogrammet tillsammans med Fil dr Sten Sandell och fil dr Fredrik Nyberg.

Bernadotteprogrammet instiftas av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Presentationen och den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning för H. M. Konungen, akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, i Operans Guldfoajé i Stockholm.