Maria W Horn, tonsättare

Foto: Sissel Wincent

Maria W Horn är tonsättare med fokus på elektroakustisk och audiovisuell musik.

Ursprungligen kommer hon från den nordliga kuststaden Härnösand, men är numera bosatt i Stockholm efter studier i elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Universität der Kunst i Berlin. I sitt konstnärliga arbete intresserar hon sig mycket för den mänskliga perceptionen, hur musikaliska ytterligheter som hög densitet och snabba förändringar kontra långsamma skiftningar och minimal stimuli kan skapa synergieffekter i samverkan med andra medium. Marias arbete sträcker sig från rent elektroniska stycken i flerkanal och installationer till audiovisuella verk och samarbeten med dansare, solister och ensembler.

Maria är en del av skivbolaget/konsertarrangören XKatedral samt Sthlm Drone Society, en förening för långsamt utvecklande klanglig musik.