Klara Rylander, gehörspedagog

Foto: Kim Matthäi Leland

Klara Rylander är gehörspedagog vid Kungl. Musikhögskolan och Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Hon är uppvuxen i Stockholm och har sedan tidig ålder spelat piano, flöjt, viola och dirigerat. Hon gick på Södra Latins Gymnasiums musiklinje med dirigering och flöjt som huvudämnen. Efter ett års studier på Birkagårdens folkhögskola flyttade hon till Köpenhamn 2007 för att studera på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM). Efter en bachelorexamen i flöjt 2011 blev det en masterexamen i gehörspedagogik 2014.

Utbildningen i gehörspedagogik handlar om hur man förmedlar och utvecklar sitt gehör och musikerskap i kombination med teorin med utgångspunkt i relativ solmisation och omfattar alla nivåer nivåer, från nybörjarnivå till högskolenivå. Spenderade en termin i New York på Lincoln Center Library Research Department i samband med skrivandet av masteruppsatsen ”Relativ Solmisation – ett sätt att förstå musikens språk”.

Klara undervisar sedan 2014 på DKDM och sedan 2018 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i gehör och pedagogik. Hon har tidigare undervisat i bland annat Tivoli-Garden (9-16 år), på Sankt Annæ Gymnasiums konservatorieförberedande musiklinjen MGK (16-20 år), Frederiksbergs Musikhøjskole MGK (20-25 år), Malko Dirigentskole för unga dirigenter (16-21 år) på Danmarks Radio. Hon håller även i vidareutbildningar för musiklärare i gehörspedagogik och gehör i instrumentalundervisningen på DKDM. Åker regelbundet på kurser, konferenser och studieresor till bland annat Lisztakademien i Budapest och Kodályinstitutet i Kecskemét i Ungern, Parma i Italien, Oslo och Tromsö i Norge.

2014 beställde Tivoli-Garden nytt undervisningsmaterial i gehör och teori, vilket utarbetades av henne tillsammans med professor Inge Marstal. I december 2016 publicerades Hørelære og musikteori for blæsere og slagtøj på Edition Wilhelm Hansen. Boken är riktad till Tivoli-Gardens åldrar 9-16 år, alltså från nybörjare till 9-klassare.

Klara dirigerade första gången som 13-åring i ett projekt med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) and Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI). Har sedan 2006 dirigerat semiprofessionella/amatörorkesterar i Stockholm och Öresundsregionen. 2010 framfördes en konsertversion av Verdis Aida med Malmö Sinfonietta med solister från Det Kongelige Teater och Malmö Opera.

Är sedan 2018 åter bosatt i Stockholm och pendlar till Köpenhamn.