Esbjörn Wettermark, producent och musiketnolog

Foto: Hưu Xuân Nguyễn

Esbjörn Wettermark är producent, musiketnolog, musiker och pedagog från Iggesund, Hälsingland. Han hittade till musiken rätt sent trots tidig start på klarinett i kommunala musikskolan, det var först på gymnasiet då han upptäckte folkmusiken som det hela tog fart. Kökssofforna hos pensionerade spelmän och sångare i Enånger och Bollnäs blev den musikaliska hemmascenen.

Via ett par folkhögskolor blev det folkmusikstudier på klarinett vid Musikhögskolan i Malmö och där, helt plötsligt, ett möte med vietnamesisk musik och resor till Hanoi. Arbetet med olika genrer och traditioner väckte en skavande fråga om vad det är vi musiker egentligen sysslar med, viljan att förstå sammanhangen, tankarna och känslorna i musiken pockade på uppmärksamhet. Studier i vietnamesiska och en master i musiketnologi i London övergick till en doktorsavhandling på Royal Holloway, Londons Universitet om instrumentalmusikens roll i Vietnamesisk opera. Under åren i London, frilansade han som musiker och pedagog och undervisade på Trinity Laban och Royal Holloway. Efter ett par år i Sverige som regional musikproducent för Kultur Gävleborg, och ansluten som forskare vid Region Gävleborgs Centrum för Forskning och Utveckling, är han idag tillbaka i Storbritannien som Education Manager för The English Folk Dance and Song Society i London. Ännu en ny plats med nya infallsvinklar på musiken men ambitionen att se vår musikaliska plats och sammanhang i samhället, fortsätter vara i fokus. Esbjörn har tilldelats flera stipendier och utmärkelser för sitt musicerande och sin forskning. Utöver sin avhandling i musiketnologi har han publicerat inom ämnen som musikpedagogik och musikalisk hållbarhet, producerat VR-film samt översatt svensk dansforskning till engelska.