Emelie Bergbohm, utvecklingsstrateg och kommunikatör

Foto: Paulina Westerlind

Emelie Bergbohm är kreativ utvecklingsstrateg på Uppsala Konsert & Kongress. Hon har en bakgrund som fristående producent och kommunikationsstrateg med erfarenhet från små till storskaliga projekt inom musik- och kultursektorn.

Genom sin egen organisation Bohm Bohm Room som hon startade 2008 har hon drivit projekt och haft uppdrag från fria grupper och individuella aktörer, institutioner, organisationer och myndigheter.

Emelie är även en av medgrundarna till musiktech-företaget Gestrument tillsammans med tonsättaren Jesper Nordin.

Mellan åren 2016-2017 innehade Emelie ett uppdrag som departementssekreterare vid Kulturdepartementet och arbetade med det strategiska kommunikationsarbetet kring kulturarvspropositionen samt propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer.

Emelie Bergbohm har en rad förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i Bergmancenters styrelse, ledamot i Körsbärsgårdens styrelse samt som ledamot i Drottningholms slottsteaters nämnd, utsedd av regeringen.