Christoffer Nobin, dirigent

Christoffer Nobin är en av de mest efterfrågade svenska dirigenterna i sin generation. Han studerade till orkesterdirigent vid musikkonservatoriet i Köpenhamn (examen 2012), och studerade dessförinnan klassisk sång och komposition vid musikhögskolan i Malmö.

Sedan sin debut med Helsingborgs symfoniorkester 2011 har han varit en flitig gäst hos så gott som samtliga symfoniorkestrar och operahus i Sverige och Danmark.
Han har gjort skivinspelningar med bland andra Malmö Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker och Norrköpings symfoniorkester.

Debuten med Helsingborgs symfoniorkester gav honom också ett 3 år långt förordnande, och han dirigerade c:a 15 konsertproduktioner i Helsingborg 2011-2014.

Christoffer har en mycket stor bredd i sitt musicerande. Hans tyngdpunkt ligger i den klassiska orkesterrepertoaren och opera, men han arbetar också gärna med musikal, jazz, rock och pop. Han dirigerar också ofta körer, dels tillsammans med orkestrar, men även i fristående körkonserter. Han var tidigare dirigent för Lunds Akademiska Kör och har varit verksam som kormästare både på Malmö opera och på Göteborgsoperan. Christoffer arbetar också flitigt med nyskriven musik, och har uruppfört en rad verk både av symfonisk karaktär och även med ensembler som Athelas sinfonietta i Köpenhamn och KammarensembleN i Stockholm.