TEMA: Musik och samvete 14 februari 2017

Medlemmar ur tankesmedjan Unga tankar om musik. Foto Karl Gabor

Länk till LIVE-STRÖM

Tisdagen den 14 februari 2017 kl 13.00 – ca 19.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus. Fri entré mot anmälan nedan.

Välkomna till en eftermiddag med seminarier och samtal där vi lägger fokus på musik och socialt ansvar. Dagen syftar till att på ett konstruktivt sätt försöka öppna dörrar mellan samhällsinstitutioner och musikaktörer, att hitta nya sätt att tillsammans arbeta för ett samhälle där alla känner sig välkomna.

Frågorna vi ställer oss är bland annat: Hur påverkas branschen av globalisering och migration? Hur påverkas konsten? Har du som musiker ett socialt ansvar? Har du en roll i integration och inkludering?

Vi vill också under dagen ta reda på: Vad behöver du och din institution/organisation hjälp med i inkluderings- och mångfaldsarbetet?

 

Moderator:

Gunilla Kindstrand

 

Program:

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Dörrarna öppnas 12.30

13.00-ca 15.00

Musiken, samvetet och samhället: nyckelbegrepp i diskussionen

 • Inledande reflektion av Erik Wallrup, t.f. forskningssekreterare Kungl. Musikaliska akademien, fil. dr

Social Entrepreneurship – Opportunities for Music and the Arts in an Age of Change

 • Tony Woodcock, professor i musik och socialt entreprenörskap vid Berklee i Valencia

Vilka sociala effekter kan musik ge? / Vilka musikaliska effekter kan socialt arbete ge?

 • Rebecka Törnkvist, veksamhetsledare El Sistema Södertälje
 • Annika Johansson, verksamhetschef Unga Musik i Syd
 • Louise Andersson, expert kulturpolitik vid Sveriges Kommuner och Landsting

Paus med fika

15.30-ca 17.00

Går det att använda musik som ett verktyg för mångfald?

 • Oscar Pripp, etnolog Uppsala universitet

Vilket socialt ansvar har vi som musiker?

 • Rodrigo Bernal, projektledare Ung Aktiv i Kalmar
 • Susanne Rosenberg, professor i folksång, och prefekt på institutionen för folkmusik vid KMH
 • Johannes Rostamo, solocellist Kungl. Filharmonikerna
 • Stina Westerberg, generaldirektör Musikverket

Vad behöver du och din institution/organisation hjälp med?

 • Panelsamtal och diskussioner

Paus med frukt

18.00-ca 19.00

Klingande Akademi: musik, språk och skola

 • Elisabeth Sörhuus, fd. rektor, rådgivare i skolfrågor

Musik under dagen:

Medlemmar i tankesmedjan Unga tankar om musik spelar helt ny musik tillsammans med Ale Möller

 

Frågor kan gärna skickas till evenemang@ungatankarommusik.se

Arrangörer: Unga tankar om musik, Kungl. Musikaliska akademien och Stockholms Konserthus

Pressbild