Kungl. Musikaliska akademien är Unga tankar om musiks beskyddare och under uppbyggnadsfasen sorterar Unga tankar om musik organisatoriskt under Kungl. Musikaliska akademien.

kma-LOGO-600


Verksamheten finansieras genom anslag ur följande stiftelser och program: