Finansiering

Kungl. Musikaliska akademien är Unga tankar om musiks beskyddare och under uppbyggnadsfasen sorterar Unga tankar om musik organisatoriskt under Kungl. Musikaliska akademien.

Verksamheten finansieras genom anslag ur följande stiftelser och program: