Bli en del av UTOM

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv. Under våren 2024 väljs 10 nya medlemmar in på ett fyraårigt mandat. Vill du förändra och förbättra svenskt musikliv – sök till UTOM!

Årets ansökan om medlemskap är nu stängd och vi vill tacka alla sökande!

Att vara medlem i Unga tankar om musik (UTOM)

Som medlem har du stor möjlighet att påverka verksamheten och tillsammans med de andra medlemmarna styra vad UTOM ska vara och göra.

Som medlem får du

 • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra unga verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika yrkeskategorier, genrer och bakgrunder
 • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år (resor, mat och boende betalt)
 • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
 • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
 • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
 • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar och även lokala arrangörer, folkbildare, kulturarbetare, politiker och journalister
 • En stark, kreativ och professionell miljö för personlig utveckling (med inriktning på allt från det rent konstnärliga, till pedagogisk, akademisk, organisatorisk och samhällelig utveckling.)
 • Medlemskapet är gratis och UTOM står för kostnader vid resor och boende.

Som medlem förväntas du

 • Delta vid fyra UTOM-möten per år
 • Vara aktiv i ditt medlemskap
 • Komma med input och idéer kring verksamheten

Vem kan söka till UTOM?

Du som är verksam i det professionella musiklivet, mellan 25-40 år och brinner för att göra musiklivet till en bättre plats att verka i. Medlemmarna är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner.

Hur görs urvalet?

UTOM strävar efter att i bästa möjliga mån representera den bredd och mångfald som finns i svenskt musikliv. Vi söker därför medlemmar som genom sin verksamhet eller bakgrund kan bidra till att berika medlemsgruppen. Av de sökande kallas ett antal till intervju med en extern referensgrupp.

Så här söker du

 • Fyll i formuläret längst ned på sidan.
 • Bifoga en meritlista/biografisk text och ett personligt brev till din ansökan.
 • Beskriv i det personliga brevet vad du gör och hur du tycker att framtidens musikliv borde vara. Hur ser du på ditt konstnärskap/din verksamhet i ett större perspektiv och vad skulle du vilja bidra med i UTOM:s verksamhet?
 • Vi vill ha din ansökan senast den 21 februari.
 • Din ansökan kan vara på svenska eller engelska och om du föredrar att uttrycka dig i tal istället för skrift går det bra att mejla ditt personliga brev som en videoinspelning (max 2 minuter).

Viktiga datum

 • 18 december 2023 – Ansökan öppnar
 • 21 februari 2024 – Ansökan stänger
 • Vecka 11 (11-15 mars) – Utvalda sökande får en kallelse till intervju.
 • Vecka 14–15 (1-14 april) – Personliga intervjuer med utvalda kandidater inför extern referensgrupp. Datum, tid och plats meddelas i kallelse. Besked om inval skickas ut så snart som möjligt efter intervjuerna.
 • 2-3 juni – Första UTOM-mötet som ny medlem.