Om Unga tankar om musik

GENREÖVERSKRIDANDE • KONSTRUKTIV • KRAFTFULL

I Unga tankar om musik ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturliv.

Unga tankar om musik ska

  • Samla Sveriges mest framstående unga människor verksamma i musiklivet i ett genreöverskridande forum som gynnar intressanta kreativa idéer och interdisciplinära samarbeten.
  • Värna om musikutbildningen på alla nivåer och dess betydelse för återväxten av musiker – för det svenska musikundrets framtid.
  • Skapa och upprätthålla en konstruktiv dialog med beslutsfattare och relevanta institutioner inom kulturlivet och utbildningsväsendet.
  • Driva en utåtriktad verksamhet av pedagogisk art som bidrar till ökat intresse för musikens och kulturens roll i samhället.