Bli medlem

Ansökan är stängd för i år. Ansökan öppnar igen under våren 2024.

Att vara medlem i Unga tankar om musik (UTOM)

Som medlem får du:

 • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra unga verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika yrkeskategorier, genrer och bakgrunder
 • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år (resor, mat och boende betalt)
 • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
 • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
 • Möjlighet att via UTOM påverka statliga myndigheter och andra delar av statsapparaten
 • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
 • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar och även lokala arrangörer, folkbildare, kulturarbetare, politiker och journalister
 • En stark, kreativ och professionell miljö för personlig utveckling (med inriktning på allt från det rent konstnärliga, till pedagogisk, akademisk, organisatorisk och samhällelig utveckling.)

Som medlem förväntas du:

 • Delta vid fyra UTOM-möten per år
 • Vara aktiv i ditt medlemskap
 • Komma med input och idéer kring verksamheten

UTOM består idag av 40 medlemmar verksamma inom en mängd olika genrer och professioner. Vi strävar alltid efter en bred representation av hela musiklivet. Under våren 2023 ska cirka 10 nya medlemmar väljas in samtidigt som 10 medlemmar avslutar sin fyraåriga mandatperiod.

Som ny medlem kommer du ha stor möjlighet att påverka verksamheten och tillsammans med de andra medlemmarna styra vad UTOM ska vara och göra!

Det är gratis att vara medlem och UTOM står för alla kostnader, såsom resor, mat, hotell osv.

Så här söker du:

 1. Fyll i formuläret nedan
 2. Skicka med en meritlista/biografisk text och ett personligt brev till din ansökan. Beskriv i det personliga brevet vad du gör och hur du tycker att framtidens musikliv borde vara. Hur ser du på ditt konstnärskap/din verksamhet i ett större perspektiv och vad skulle du vilja bidra med i UTOM:s verksamhet?

Vi söker personer verksamma i det professionella musiklivet som är mellan 25-40 år, på hög professionell nivå inom sitt verksamhetsområde och brinner för att göra musiklivet till en bättre plats att verka i.

Vi vill ha din ansökan senast den 19 februari.

Bland de sökande väljs ett antal ut för att i mitten av mars kallas till intervju inför en oberoende referensgrupp.

Du kan skicka in din ansökan på svenska eller engelska. Och om du föredrar att uttrycka dig i tal istället för skrift är du välkommen att istället mejla ditt personliga brev som en videoinspelning på max 2 min till
medlem@ungatankarommusik.se

Viktiga datum:

19 februari – Ansökan stänger
Vecka 11 (13–17 mars) – Utvalda sökande får en kallelse till intervju
Vecka 13–14 (27/3–7/4) Personliga intervjuer med utvalda kandidater inför extern referensgrupp. Datum, tid och plats meddelas i kallelse. Besked om inval skickas ut så snart som möjligt efter intervjuerna.
14-15 maj –- första UTOM-mötet tillsammans.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om UTOM!

Du kan även skicka din ansökan via e-post eller papperspost till:

medlem@ungatankarommusik.se

Unga tankar om musik
c/o Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm