Foto: Paulina Westerlind

Emelie Bergbohm är fristående producent och kommunikationsstrateg med erfarenhet från små till storskaliga projekt inom kultursektorn. Hon har ett brett spektra av uppdrag från fria grupper, föreningar, myndigheter och institutioner inom samtida dans, musik och teater.

Sedan 2008 driver Emelie det interdisciplinära produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room med ett team anställda producenter, kommunikatörer och kulturstrateger. Hon är även en av medgrundarna till musiktech-företaget Gestrument tillsammans med tonsättaren Jesper Nordin.

Mellan åren 2016-2017 innehade Emelie ett uppdrag som departementssekreterare vid Kulturdepartementet och arbetade med det strategiska kommunikationsarbetet kring kulturarvspropositionen samt propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer.

2017 lanserade hon stipendiet Kulturbäraren – en utmärkelse vars syfte är att sätta ljus på de människor och funktioner i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus, men som genom sina insatser tillför ett stort värde för att olika kulturuttryck skall ha en plats och bli till.

Emelie Bergbohm har en rad förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i Bergmancenters styrelse samt som ledamot i Drottningholms slottsteaters nämnd, utsedd av regeringen.