Unga tankar om musik är under ständig utveckling. Varje år väljs det in runt tio nya medlemmar. Medlemmarna ansöker om medlemskap och väljs in på fyra års mandat. Ansökan är öppen för alla professionellt verksamma i musiklivet mellan 25 och 40 år. När ansökningstiden är öppen annonseras detta på hemsidan.


Sekretariat: