Att vara medlem i Unga tankar om musik (UTOM)

Som medlem får du:

 • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra unga verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika yrkeskategorier, genrer och bakgrunder
 • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år (resor, mat och boende betalt)
 • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
 • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
 • Möjlighet att via UTOM påverka statliga myndigheter och andra delar av statsapparaten
 • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
 • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar och även lokala arrangörer, folkbildare, kulturarbetare, politiker och journalister
 • En stark, kreativ och professionell miljö för personlig utveckling (med inriktning på allt från det rent konstnärliga, till pedagogisk, akademisk, organisatorisk och samhällelig utveckling.)

Som medlem förväntas du:

 • Delta vid fyra UTOM-möten per år
 • Vara aktiv i ditt medlemskap
 • Komma med input och idéer kring verksamheten

UTOM består idag av 44 medlemmar. Under våren 2021 ska ca 10 nya medlemmar väljas in samtidigt som den första kullen medlemmar slutar. Nätverket har i och med det här skiftet byggts upp till en stabil bas på ca 40 medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Som ny medlem kommer du ha stor möjlighet att påverka verksamheten och tillsammans med de andra medlemmarna styra vad UTOM ska vara och göra!

Det är gratis att vara medlem och UTOM står för alla kostnader, såsom resor, mat, hotell osv.

ANSÖKAN FÖR 2021 ÄR NU STÄNGD!

Så här söker du:

 1. Fyll i formuläret nedan
 2. Skicka med en meritlista/biografisk text och ett personligt brev till din ansökan. Beskriv i det personliga brevet vad du gör och hur du tycker att framtidens musikliv borde vara. Hur ser du på ditt konstnärskap/din verksamhet i ett större perspektiv och vad skulle du vilja bidra med i UTOM:s verksamhet?

Vi söker personer verksamma i det professionella musiklivet mellan 25-40 år som är på hög professionell nivå inom sitt verksamhetsområde och brinner för att göra musiklivet till en bättre plats att verka i.

Vi vill ha din ansökan senast den 17 februari 2021.

Bland de sökande väljs ett antal ut för att i mitten av mars kallas till intervju inför en oberoende referensgrupp.

Du kan skicka in din ansökan på svenska eller engelska. Och om du föredrar att uttrycka dig i tal istället för skrift är du välkommen att istället mejla ditt personliga brev som en videoinspelning på max 2 min till
medlem@ungatankarommusik.se

Viktiga datum:

17 februari – Ansökan stänger
Vecka 10 (8-12 mars) – Utvalda sökande får en kallelse till intervju
Vecka 12-13 (22-31/3) Personliga intervjuer med utvalda kandidater inför extern referensgrupp. Datum, tid och plats meddelas i kallelse. Besked om inval skickas ut så snart som möjligt efter intervjuerna.
9-10 maj UTOM-möte tillsammans med de nyinvalda medlemmarna

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hantering av personuppgifter:
Unga tankar om musik (UTOM) lagrar ovanstående personuppgifter för att hantera inval av medlemmar i UTOM. Uppgifterna lagras under fyra år från det att de skickas in. Enligt dataskyddsdirektivet GDPR har du bland annat rätt att mot begäran få veta vilka uppgifter UTOM har registrerade om dig och kan begära att få dina uppgifter borttagna ur våra register. För mer info, läs vår Integritetspolicy HÄR

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om UTOM!

Du kan även skicka din ansökan via e-post eller papperspost till:

medlem@ungatankarommusik.se

Unga tankar om musik
c/o Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm