Att vara medlem i Unga tankar om musik (UTOM)

Som medlem får du:

  • Tillgång till ett forum där du får träffa och utvecklas med andra verksamma i musiklivet på högsta nivå från olika genrer
  • Fyra inspirerande tvådagarsmöten per år
  • En plattform för att starta, utveckla och genomföra konstnärliga utvecklingsprojekt med nationell spridning
  • Ett sammanhang för kulturpolitiska diskussioner och ställningstaganden
  • Möjlighet att via UTOM påverka statliga myndigheter och andra delar av musiklivet
  • Fortbildning inom vitt skilda fält, utifrån medlemmarnas önskemål och behov
  • Möjlighet att delta i samtal och kontakt med konsertinstitutionernas ledningar
  • En stark, kreativ och professionell miljö för konstnärlig utveckling

Som medlem förväntas du:
Delta vid fyra UTOM-möten per år samt vara aktiv i ditt medlemskap och komma med input och idéer kring verksamheten.

UTOM består idag av 16 medlemmar och under våren 2018 ska ca 10 nya medlemmar väljas in. Under tre år framöver kommer nätverket byggas upp till ca 40 medlemmar. Mandatperioden är fyra år.
Som ny medlem kommer du ha stor möjlighet att påverka verksamheten och tillsammans med de andra medlemmarna styra vad UTOM ska vara och göra.

 

Ansökningsförfarande

Ansökan består av en meritlista/biografisk text och ett personligt brev. Beskriv din verksamhet och dina visioner om framtidens musikliv. Hur ser du på ditt konstnärskap/din verksamhet i ett större perspektiv och vad skulle du vilja bidra med i UTOM:s verksamhet?

Vi söker personer verksamma i det professionella musiklivet mellan 25-40 år som är på hög professionell nivå inom sitt verksamhetsområde och brinner för att göra musiklivet till en bättre plats att verka i.

Vi vill ha din ansökan senast den 26 februari 2018.

Bland de sökande väljs ett antal ut för att i mitten av mars kallas till intervju inför en oberoende referensgrupp.

 

Viktiga datum

6 februari Ansökan öppnar
26 februari – Ansökan stänger
Vecka 10 (5-9 mars) – Utvalda sökande får en kallelse till intervju
Vecka 12 (19-23 mars) Personliga intervjuer med utvalda kandidater inför extern referensgrupp. Datum, tid och plats meddelas i kallelse. Besked om inval skickas ut så snart som möjligt efter intervjuerna.
6-7 maj UTOM-möte tillsammans med de nyinvalda medlemmarna

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Ansökningsformulär
*
*
*
*
*
*
*
*

Hantering av personuppgifter:
Unga tankar om musik (UTOM) lagrar ovanstående personuppgifter för att hantera inval av medlemmar i UTOM. Uppgifterna lagras under fyra år från det att de skickas in. Enligt PuL har du rätt att mot begäran få veta vilka uppgifter UTOM har registrerade om dig och kan begära att få dina uppgifter borttagna ur våra register.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om UTOM!

Du kan även skicka din ansökan via e-post eller papperspost till:

medlem@ungatankarommusik.se

Unga tankar om musik
c/o Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm